Friday, September 2, 2011

Kivikaktus, hinge katus

ajas vahel murenevad hetked
ajaliivatolm mil segus footonid
ajuliivaaatomite positronid
võnguvad ses silmapilgus
aeg mis viib.

Ajatusse ajuti on
antud luba minna. Ajutus
on enamasti ajatuse hind.
Ajastatult õide kividelgi nuttes minna
aeg on
H2O kui langeb
üksinduse vaikseil valinguil.

Eeldus - süda kivist. Tõestus - õitseb!
kui on  vesi vallutanud paakund pinna.
Valingutes vihuti vihm, süles päiksepaiste,
aju ajujääst on mudnud läbi  H2O ja footonid.