Friday, September 2, 2011

ei põrmugi H2O

Ajas vahel murenevad hetked:
ajaliivatolm kus
sekeldavad footonid
ajuliivaaatomite positronid
võnguvad ses silmapilgus
aeg mis igav-
ikku ikka viib.

Ajatusse
ajuti on antud
luba minna.

Ajutus
on enamasti
ajatuse hind.

Ajastatult õide kividelgi
nuttes minna
aeg on
H2O kui langeb
vaikse üksindusetolmu
üheülbalisse lumma
valjul valgel valingul.

Eeldus - süda kivist.
Tõestus - õitseb!
Üksnes siis kui vesi
paakund pinna vallutab.

Valingutes vihuti vihm,
süles päiksepaiste,
aju ajujääst on murdnud
läbi
H2O ja footonid.

Veest oled sa võetud,
ja valgusest.
Põrugu põrm!