Saturday, December 27, 2014

aja hammaste vahel
ahel seosetuid põhjusi
teosetuid tühjusi
tühiseid õhinaid
õhkavaid lühiseid
tühiseid
seotusi
sootuks
põhjat'
põ-
hu-
päid.

No comments: