Thursday, November 8, 2012

Kohtulahend

individuaalglobaalsus:
indiviid on  üksik kaasus
kuid kui läbi käidud maad
menetlusis mõõta saab,
kohus: maa-; ring-; riik; EU:
pretsedendi õigusruum
indiviidil tiivad annab,
punkti saab globaalselt panna.

No comments: